Home » Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor Praktijk Alvital

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.alvital.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door ALVITAL. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

De informatie op deze website is indicatief voor het herkennen van klachtenbeelden, ziektebeelden en mogelijk behandelingen en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
Zonder schriftelijke toestemming van ALVITALis het niet toegestaan tekst of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ALVITAL.
ALVITAL gebuikt (beeld)materiaal in de website van zichzelf en van aanbod op gratis websites. Er is zoveel mogelijk getracht rekening te houden met auteursrechten bij materiaal van derden.

Geen garantie op juistheid

ALVITALstreeft naar een zo actueel mogelijke website en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid.

De informatie op deze website wordt aangeboden ter informatie zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Er kunnen geen rechten en gezondheidsclaims aan de informatie op deze website worden ontleend. Alvital  behoudt zich het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ALVITALaanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aansprakelijkheid Consulten

Bij acute, heftige medische klachten of grote psychische problemen en bij het veranderen of verergeren van klachten of symptomen, anders dan reeds aangegeven in de meegegeven instructie bij het consult, word je geadviseerd contact op te nemen met de eigen huisarts of eerste hulp post en daarnaast met Alvital voor holistische adviezen en afspraak voor verdere behandeling.

Alvital is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consulten, heen- of terugreis.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.alvital.nl op deze pagina.