Home » AD(H)D

AD(H)D

Bij Alvital heb ik ervaring met het succesvol behandelen van klachten van ADD, ADHD en Leer- en gedragsproblemen, ook bij hypergevoeligheid en hoogbegaafdheid. Dat geldt zowel voor kinderen als volwassenen.
De behandeling wordt bij het eerste consult op maat gemaakt voor jouw specifieke klacht. Het heeft een doorlooptijd van één tot drie maanden en kan zo’n 3 tot 9 behandelingen omvatten.

In deze unieke aanpak wordt je holistisch in al je dimensies gemeten en behandeld op meerdere mogelijke oorzaken. Je wordt gemeten op de aanwezigheid van storende micro-organismen, stress in de hersengolven (Brainwave), voedselintoleranties, toxische belasting, afwijkend gedrag en onderbewuste emotionele blokkades. Je hoeft niet meer naar verschillende soorten onderzoek of therapie voor een complete behandeling.

In de praktijk is gebleken dat kinderen en volwassenen die lijden aan dit syndroom, vaak een infectie  dragen met het Humane Parvo B 19 virus. Dit virus treffen wij bij mensen aan in  het centrale zenuwstelsel. Hier veroorzaakt het zoveel onrust dat er een  neurologische overprikkeling ontstaat. Dit uit zich bij mensen met het ADHD  syndroom als grote onrust en slechte concentratie.
Dit virus komt vaak voor bij andere familieleden, zoals ouders. Na behandeling van het virus met Frequentiedraad therapie, is bij vele gevallen, in  korte tijd het overprikkelingsgedrag verdwenen.

De andere kern van de behandeling is de Brainwave therapie met de SCIO-Eductor, het bioresonantiesysteem. Hiervan is aangetoond met CT-scans na 1, 3 en 5 behandelingen van de hersenen dat dit effectief werkt. Er is meer balans, rust en evenwicht bij de cliënt. Zie ook onderstaand figuur.

Ervaring van cliënten:
Een jongen van 10 jaar veranderde in een paar maanden van een kind met pestgedrag, die slecht leerde en van school gestuurd dreigde te worden, naar een kind met goede leerprestaties en een grote positieve verandering in zijn gedrag. Hij speelde ook nog de hoofdrol in de musical aan het einde van het schooljaar.

Een kleine jongen van 3 jaar, die als een stuiterbal door de kinderopvang vloog, was na 3 behandelingen positief veranderd. Bij de kinderopvang zei men: “Wat is dat een lief joch geworden”.