Home » Humane Corona Virus

Humane Corona Virus

Het Humane Coronavirus

Het in Nederland al langer voorkomende Humane Coronavirus komt vaak mee met de griep en kan goed worden behandeld met frequentiedraad therapie.

In de dagelijkse praktijk zijn regelmatig mensen aangetroffen met complicaties veroorzaakt door coronavirussen tijdens of na een doorgemaakte verkoudheid. Tijdens de verkoudheid kan het virus de sinussen en voorhoofdsholten infecteren en longontsteking veroorzaken. Ook komen daarbij regelmatig oorontstekingen en branderige ogen voor. Nadat de verkoudheid verdwenen is kunnen de virussen echter achterblijven op de genoemde locaties met als gevolg chronische sinusitis, luchtwegklachten, recidiverende oorontstekingen en oogklachten. Bij deze chronische vorm kan het virus ook zijn weg vinden naar het centraal zenuwstelsel met neurologische verschijnselen.

Symptomen:

Verkoudheid
Keelpijn
Hoesten
Branderig gevoel in de luchtpijp
Druk op de borst
Bronchitis
Astma
Longontsteking
Sinusitis
Verlies van smaak en reuk
Oorontstekingen
Oogontstekingen
Evenwichtsstoornissen
Lichtflitsen in ogen
Doofheid
Oorsuizing
Vocht achter het trommelvlies
Overprikkeling van het centrale zenuwstelsel
Tintelingen in het hoofd
Steken in het hoofd
Vermoeidheid
Angstgevoelens
Hoofdpijn
Depressiviteit
Doof gevoel in vingers en/of tenen
Krampen in handen en/of voeten
Andere neurologische klachten

Acute verschijnselen kunnen afnemen door het gebruik van een hoge dosering vitamine C.

Bijverschijnselen: Geen